Kulu
Expense
Majandus
Economy
Palk
Salary
Raamatupidamine
Accounting
Rahandus
Finance
Riigiamet
Civil service
Tootmine
Production
Tulu
Income
Tööhõive
Employment