Ajakirjandustööstus
Press industry
Autotööstus
Automotive industry
Avalikud suhted
Public relations
Ehitustööstus
Building industry
Informaatika
Informatics
Infotehnoloogia
Information technology
Jaekaubandus
Retail trade
Joogitööstus
Beverage industry
Kaevandamine
Mining
Keemiatööstus
Chemical Industry
Laevatööstus
Ship industry
Meelelahutustööstus
Entertainment industry
Pangandus
Banking industry
Personalihaldus
Personnel management
Põllumajandus
Agriculture
Ravimitööstus
Pharmaceutical industry
Reisitööstus
Travel industry
Talupidamine
Farming
Televisioon
Television
Tootmine
Production
Turundus
Marketing
Töövaldkonnad
The main areas of work
Õpetamine
Teaching