Aastaaruanded
Annual Reports
Ametlik
Official
Asepresident
Vice-president
Asutaja
Founder
Delegaat
Delegate
Edendamine
Promotion
Eelarve
Budget
Enamus
Majority
Esitlus
Presentation
Ettepanek
Proposal
EUD juhatus
EUD board
EUD töötajad
EUD staff
EUD vaatlejad
EUD observers
Euroopa parlament
European parlament
Hotelli aadress ja majutus
Hotel address and accommodation
Hääletamine
Voting
Juhatus
Board
Juurdepääsetavus
Accessibility
Jätkusuutlikkus
Sustainability
Kaasatus
Inclusion
Kandidaat
Candidate
Kategooria
Category
Kokkuvõte
Summary
Komisjon
Commission
Kommunikatsioon
Communication
Konverents
Conference
Koostöö
Cooperation
Kulu
Expense
Kurtide liit
Deaf association
Ligipääsetavus
Accessibility
Liige
Member
Liikmelisus
Membership
Linnapea
Mayor
Mitteametlik
Unofficial
Mittetulundusühing (MTÜ)
Non-governmental organisation (NGO)
Nõustuma
Agree
Organisatsioon
Organisation
President
President
Raamatupidamise aruanded
Financial accounts
Ratifitseerimine
Ratification
Reeglid
Rules
Seminar
Seminar
Sidusliikmed
Affiliated Members
Strateegia
Strategy
Toetus
Grant
Tulu
Revenue
Viipekeel
Sign language
Volitus
Mandate
Vähemus
Minority
Väline koostöö
External co-operation
Üritused
Events