Akt
Act
Aktsepteerimine
Acceptance
Aruanne
Report
Delegaat
Delegate
Diskrimineerimine
Discrimination
Edendamine
Promotion
Eesmärk
Purpose
Erakond
Political party
Esimees
Chairman
Ettepanek
Proposal
Informatsioon
Information
Juhatus
Board
Järelevalve
Supervision
Kaasatus
Inclusion
Kogukond
Community
Komitee
Committee
Kommunikatsioon
Communication
Konsensus
Consensus
Konventsioon
Convention
Koolitus
Training
Koosolek
Meeting
Kättesaadavus
Accessibility
Ligipääsetavus
Accessibility
Liige/liikmed
Member/members
Maailm
World
Majandus
Economy
Ministeerium
Ministry
Minister
Minister
Misioon
Mission
Märkus
Remark
Nõupidamine
Consultation
Nõustumine
Acceptance
Oluline/tähtis
Important
Omavalitsus
Municipality
Osalemine
Participation
Poliitika
Politics
President
President
Protokoll
Protocol
Puue
Disability
Rakendamine
Application/harnessing
Rehabilisatsioon
Rehabilitation
Riigikogu
Parliament
Riik
Country
Seadus
Law
Seminar
Seminar
Sidusus
Coherence
Sotsiaalkaitse
Social protection
Strateegia
Strategy
Suursaadik
Ambassador
Töörühm
Workshop
Töötuba
Workshop
Töövõime
Work ability
Universaalne disain
Universal design
Valitsus
Government
Valmisolek
Readiness
Visioon
Vision
Võrdsus
Equality
Õiglus
Justice
Õigus
Right
Ühiskond
Society
Ümarlaud
Roundtable