Ajakirjad
Magazines
Ajalehed
Newspapers
Alla laadima
Download
Artikkel
Article
Blogi
Blog
Dokument
Document
E-post/e-mail
E-mail
Ekraan
Screen
Facebook
Facebook
Fail
File
Faks
Fax
Film
Movie
Firefox
Firefox
Google
Google
Hiir
Mouse
Informatsioon
Information
Internet
Internet
Internetis surfama
Internet surfing
Internetiteenuse tarnija
Internet service supplier
Internetivõrk
Internet network
Kaabel
Cable
Kasutajanimi
Username
Kaust
Folder
Kino
Cinema
Klaviatuur
Keyboard
Kommunikatsioon
Communication
Koopia tegemine
Making a copy
Kõlarid
Loudspeakers
Kõvaketas
Hard drive
Lauaarvuti
Computer
Manused
Attachments
Massimeedia
Mass media
Meedia
Media
Meelelahutus
Entertainment
Mobiil
Mobile phone
Monitor
Monitor
Multimeedia
Multimedia
Mälupulk
Flash memory USB
Oovoo
Oovoo
Otseülekanne
Live broadcast
Parool
Password
Pildid
Pictures
Printer
Printer
Programm
Program
Raadio
Radio
Reklaam
Advertising
Riistvara
Hardware
Ruuter
Router
Skanner
Scanner
Skype
Skype
Sotsiaalmeedia
Social media
Sülearvuti
Laptop
Tahvelarvuti
Tablet PC
Tarkvara
Software
Tehnoloogia
Technology
Tekst
Text
Telefon
Phone
Telekommunikatsioon
Telecommunications
Televisioon
Television
Toitejuhe
Power cord
Traadita
Wireless
Tulemüür
Firewall
Twitter
Twitter
Uudised
News
Uudiskiri
Newsletter
Veebikaamera
Webcam
Veebilehekülg
Website
Veebimajutus
Web hosting
Video
Video
Viirus
Virus
Väline Kõvaketas
External harddrive
Võrk
Network
Wifi
Wi-Fi
Üles laadima
Upload