Arvama
Think
Austama
Respect
Autasustama
Honour/award
Avama
To open
Ehitama
Build
Elama
To live
Ette valmistama
To prepare
Harjutama
To accustom
Huvitama
To interest
Jooksma
Run
Joonistama
Draw
Kala püüdma
Fish
Kavatsema
Purpose
Kinni siduma
Tie up
Kinnitama
Confirm
Kontrollima
To check
Kukkuma
Fall down
Kutsuma
Invite
Käsitööd tegema
Handicraft work
Kõndima
Walk
Küpsetama
Bake
Küsima
To ask
Lahti siduma
Untie
Lugema
Read
Magama
To sleep
Meeldima
To like
Minema
To go
Mängima
Play
Mõtlema
Think
Mõõtma
Measure
Naeratama
Grin
Nutma
Cry
Näitama
To show
Näitlema
Act
Olema
To be
Ootama
Wait
Osalema
Participate
Ostma
Buy
Pakkuma
To supply
Parandama
To correct
Pildistama
Photographed
Proovima
Try
Puhkama
Rest
Reisima
Travel
Riidesse panema
Dress
Riidest lahti võtma
Strip
Seletama
To explain
Sporti tegema
Do sports
Sulgema
To close
Sõitma
To drive
Tahtma
To want
Tassima
Carry
Teadma
To know
Toetama
To support
Toitu tegema
Food to make
Treenima
To train
Tulema
To come
Tõlkima
Translate
Tõlkima
To translate
Tõusma
Rise up
Töötama
Work
Uskuma
Believe
Vajama
To need
Vastama
To asnwer
Viiplema
To sign
Ärkama
To wake up
Õpetama
Teach
Õppima
To learn