Care taker
Abistaja
Aid
Abivahend
Needy person
Abivajaja
Welfare
Hoolekanne
Auditory disability
Kuulmispuue
Mobility disability
Liikumispuue
Municipal support
Munitsipaaltoetus
Visual disability
Nägemispuue
People with disabilities
Puuetega inimesed
Government support
Riiklik toetus
Social worker
Sotsiaaltöötaja
Social sector
Sotsiaalvaldkond
Support person
Tugiisik
Mental disability
Vaimupuue