Annual Reports
Aastaaruanded
Official
Ametlik
Vice-president
Asepresident
Founder
Asutaja
Delegate
Delegaat
Promotion
Edendamine
Budget
Eelarve
Majority
Enamus
Presentation
Esitlus
Proposal
Ettepanek
EUD board
EUD juhatus
EUD staff
EUD töötajad
EUD observers
EUD vaatlejad
European parlament
Euroopa parlament
Hotel address and accommodation
Hotelli aadress ja majutus
Voting
Hääletamine
Board
Juhatus
Accessibility
Juurdepääsetavus
Sustainability
Jätkusuutlikkus
Inclusion
Kaasatus
Candidate
Kandidaat
Category
Kategooria
Summary
Kokkuvõte
Commission
Komisjon
Communication
Kommunikatsioon
Conference
Konverents
Cooperation
Koostöö
Expense
Kulu
Deaf association
Kurtide liit
Accessibility
Ligipääsetavus
Member
Liige
Membership
Liikmelisus
Mayor
Linnapea
Unofficial
Mitteametlik
Non-governmental organisation (NGO)
Mittetulundusühing (MTÜ)
Agree
Nõustuma
Organisation
Organisatsioon
President
President
Financial accounts
Raamatupidamise aruanded
Ratification
Ratifitseerimine
Rules
Reeglid
Seminar
Seminar
Affiliated Members
Sidusliikmed
Strategy
Strateegia
Grant
Toetus
Revenue
Tulu
Sign language
Viipekeel
Mandate
Volitus
Minority
Vähemus
External co-operation
Väline koostöö
Events
Üritused