Press industry
Ajakirjandustööstus
Automotive industry
Autotööstus
Public relations
Avalikud suhted
Building industry
Ehitustööstus
Informatics
Informaatika
Information technology
Infotehnoloogia
Retail trade
Jaekaubandus
Beverage industry
Joogitööstus
Mining
Kaevandamine
Chemical Industry
Keemiatööstus
Ship industry
Laevatööstus
Entertainment industry
Meelelahutustööstus
Banking industry
Pangandus
Personnel management
Personalihaldus
Agriculture
Põllumajandus
Pharmaceutical industry
Ravimitööstus
Travel industry
Reisitööstus
Farming
Talupidamine
Television
Televisioon
Production
Tootmine
Marketing
Turundus
The main areas of work
Töövaldkonnad
Teaching
Õpetamine