Magazines
Ajakirjad
Newspapers
Ajalehed
Download
Alla laadima
Article
Artikkel
Blog
Blogi
Document
Dokument
E-mail
E-post/e-mail
Screen
Ekraan
Facebook
Facebook
File
Fail
Fax
Faks
Movie
Film
Firefox
Firefox
Google
Google
Mouse
Hiir
Information
Informatsioon
Internet
Internet
Internet surfing
Internetis surfama
Internet service supplier
Internetiteenuse tarnija
Internet network
Internetivõrk
Cable
Kaabel
Username
Kasutajanimi
Folder
Kaust
Cinema
Kino
Keyboard
Klaviatuur
Communication
Kommunikatsioon
Making a copy
Koopia tegemine
Loudspeakers
Kõlarid
Hard drive
Kõvaketas
Computer
Lauaarvuti
Attachments
Manused
Mass media
Massimeedia
Media
Meedia
Entertainment
Meelelahutus
Mobile phone
Mobiil
Monitor
Monitor
Multimedia
Multimeedia
Flash memory USB
Mälupulk
Oovoo
Oovoo
Live broadcast
Otseülekanne
Password
Parool
Pictures
Pildid
Printer
Printer
Program
Programm
Radio
Raadio
Advertising
Reklaam
Hardware
Riistvara
Router
Ruuter
Scanner
Skanner
Skype
Skype
Social media
Sotsiaalmeedia
Laptop
Sülearvuti
Tablet PC
Tahvelarvuti
Software
Tarkvara
Technology
Tehnoloogia
Text
Tekst
Phone
Telefon
Telecommunications
Telekommunikatsioon
Television
Televisioon
Power cord
Toitejuhe
Wireless
Traadita
Firewall
Tulemüür
Twitter
Twitter
News
Uudised
Newsletter
Uudiskiri
Webcam
Veebikaamera
Website
Veebilehekülg
Web hosting
Veebimajutus
Video
Video
Virus
Viirus
External harddrive
Väline Kõvaketas
Network
Võrk
Wi-Fi
Wifi
Upload
Üles laadima