ahven
angerjas
haug
heeringas
jõeforell
jõesilm
kala
karpkala
kiisk
kilu
koger
latikas
lest
linask
luts
lõhe
lõpus
meriforell
räim
rääbis
siig
soomus
säga
särg
tint
tursk
tuulehaug
uim