2003. aastal valmis Tallinna Kurtide Kooli (praegu Tallinna Heleni Kool) juures esimene eesti viipekeelne loodusõpetuse sõnastik. Sõnastik oli talletatud CD formaadis. Kiire tehnoloogia areng ei võimalda enam CD-sõnastikku kasutada. Eelnevas projektis tegi suurema töö ära Tallinna Heleni Kooli õpetaja Reet Adama, kes kogus loodusõpetuse teemade kaupa sõnavara ja olemasolevat viipevara. Samuti lõi ta sõnavarale uued viiped koos selgitustega. Vanale CDle viiplesid peale Reet Adama ja Lilli Pärn, filmimisel ja monteerimisel oli abiks Aivo Erm.

2021. aastal valmis käesolev e-sõnastik Tallinna Heleni Kooli nõusolekul. Sellega otsustati seda projekti uuendada ning täiendada uute teemadega koos sõna- ja viipevara, piltide ja joonistega.

Käesolev projekt sai valmis tänu Tallinna Heleni Kooli õpetajatele: Maret Õun ja Aire Murd.

E-sõnastiku kasutamine suurendab viipekeelsete kurtide, viipekeeletõlkide ja viipekeele huviliste viipekeelealaseid teadmisi ning see aitab rikastada oma viipevara. Samuti sobib sõnastik viipekeele õppimisel lasteaedades, koolides ja ülikoolides. Lisaks saavad e-sõnastikku kasutada ka eesti viipekeele täiendkoolitustel.

Käesolev projekt on tugevasti seotud haridusvaldkonnaga, sest see seab prioriteediks noorte-, täiskasvanuhariduse pakkumist mitteformaalsel meetodil. Samuti panustab projekt suurelt keelevaldkonna arengule võimaldades läbi loodava veebilehe rikastada Eesti viipekeelsete kurtide ja viipekeele huviliste viipevara.

Viipekeele sõnastik on tehtud veebilahenduse baasil lauaarvutile, tahvelarvutile ja mobiilile. Funktsioonid ning sätted on mitmekesised ning kasutajasõbralikud.

E-sõnastiku tarkvara loodi korduvkasutava rakendusena – seda saab kasutada tulevikus valdkonnapõhiste sõnastike tegemiseks, nagu näiteks ajaloo, matemaatika, keemia, füüsika viipevara.

Projekti rahastas Haridus- ja Teadusministeerium. Projekti teostas Eesti tarkvarafirma OÜ Dolm IT.