Ahja jõgi
Eesti jõed
Elva jõgi
Emajõgi
Halliste jõgi
Jägala jõgi
Kasari jõgi
Keila jõgi
Mustjõgi
Narva jõgi
Navesti jõgi
Pedja jõgi
Pirita jõgi
Piusa jõgi
Purtse jõgi
Pärnu jõgi
Põltsamaa jõgi
Valgejõgi
Vigala jõgi
Väike Emajõgi
Vääna jõgi
Võhandu jõgi