Eesti järved
Endla järv
Harku järv
Kaali järv
Karujärv
Lämmijärv
Maardu järv
Mullutu-Suurlaht
Narva veehoidla
Paunküla veehoidla
Peipsi järv
Pihkva järv
Porkuni järv
Pühajärv
Rõuge Suurjärv
Tamula järv
Udsu järv
Uhtjärv
Vagula järv
Veisjärv
Verevi järv
Viljandi järv
Võrtsjärv