2021. aastal valmis käesolev e-sõnastik Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liidu nõusolekul, kelle varasemate aastate töödes oli üks projekt, mille tulemusena valmis aastal 2008 vana tehnoloogia ja lahendusega „Eesti ja maailm“ CD peale. Praegu pole seda võimalik kasutada. Käesoleva projektiga otsustati uuendada seda projekti ja lisada palju uusi kohanimesid ja kohaviipeid.

Käesolev projekt sai valmis tänu Tallinna Heleni Kooli õpetajatele: Aire Murd ja Maret Õun. Kaasatud oli ka Liina Paales, kes on eesti folklorist ja on uurinud nime- ja kohaviibete tekkimist. Eesti teemadeks on võetud maakonnad, linnad, alevikud, saared, poolsaared, jõed, järved, rahvuspargid.

Selle projektiga alustati Tallinna asumite kohaviibetega. Tulevikus saab lisada juurde teiste Eesti linnade asumite kohaviipeid.

Projekti käigus tekkis juurde uusi kohaviipeid koos selgitustega. Suureks abiks olid ka eesti kurtide kogukonna inimesed.

Teemal „Maailma riigid“ kaardistati maailmajagude kaupa riigid, pealinnad ja linnad. Lisati juurde vanad kohaviiped, mida tänapäeval veel kasutatakse.

E-sõnastiku kasutamine suurendab viipekeelsete kurtide, viipekeeletõlkide ja viipekeele huviliste viipekeelealaseid teadmisi ning see aitab rikastada oma viipevara. Samuti sobib sõnastik viipekeele õppimisel lasteaedades, koolides ja ülikoolides. Lisaks saavad e-sõnastikku kasutada ka eesti viipekeele täiendkoolitustel.

Käesolev projekt on tugevasti seotud haridusvaldkonnaga, sest see seab prioriteediks noorte-, täiskasvanuhariduse pakkumist mitteformaalsel meetodil. Samuti panustab projekt suurelt keelevaldkonna arengule võimaldades läbi loodava veebilehe rikastada Eesti kurtide ja viipekeele huviliste viipevara.

Viipekeele sõnastik on tehtud veebilahenduse baasil lauaarvutile, tahvelarvutile ja mobiilile. Funktsioonid ning sätted on mitmekesised ning kasutajasõbralikud.

E-sõnastiku tarkvara loodi korduvkasutava rakendusena – seda saab täiendada uute kohaviibetega.

Projekti rahastas Haridus- ja Teadusministeerium. Projekti teostas Eesti tarkvarafirma OÜ Dolm IT.